RĪGAS REVIDENTU BIROJS
ZVĒRINĀTA REVIDENTA PAKALPOJUMI

Kas ir audits jeb revīzija? Vēsture.

Audits (no latīņu: auditos — ‘klausīšanās’, ‘dzirdēšana’) ir kādas iestādes, uzņēmuma vai amatpersonas likumīga pārbaude, ko veic īpaša lietpratīga persona (revidents) un kas ietver informācijas apkopošanu par kādu uzņēmējdarbību un iegūtas informācijas novērtēšanu, pārbaudot aprēķinu precizitāti un pēc noteiktiem kritērijiem dodot savu revīzijas atzinumu. Latvijā revidentu pakalpojumus regulē Revīzijas pakalpojumu likums.

Pēc savas būtības audits ir sinonīms vārdam revīzija. Vissenākie audita veikšanas apliecinājumi ir atrodami Ķīnā aptuveni 700. gadā pirms mūsu ēras. Audita attīstība bija cieši saistīta ar atsevišķu valstu finanšu un rūpniecības vēstures īpatnībām un tika noteikta pēc kapitāla tirgus attīstības rakstura. Mūsdienu grāmatvedības "saknes"  radās 15.gadsimtā. Itālijas teritorijā. Luka Pačoli izstrādāja finanšu orgānu kontroles sistēmu. Tieši uz Luka Pačoli grāmatvedības principiem, kas aprakstīti vairākos šī matemātiķa darbos, balstās mūsdienu grāmatveži un auditori.

Auditu kā vienu no kontroles veidiem iedala iekšējā un ārējā auditā. Ārējais audits veic ārēji neatkarīgi auditori, auditoru firmas, pamatojoties uz pasūtījumiem (līgumiem) ar uzņēmumiem. Galvenā ārējā audita priekšrocība ir objektivitāte, jo auditori nav ieinteresēti noteiktā uzņēmumā. Ārējā audita mērķis ir noskaidrot finansiāli saimnieciskās darbības stāvokli un pārliecināties par pārbaudāmā uzņēmuma gada finanšu pārskatu pareizību.

 Mēs piedāvājam neatkarīgu ārējo auditu.

Kāpēc nepieciešams audits? Kā varam Jums palīdzēt?

Vai domājiet, ka šodien tikai lielām sabiedrībām vai uzņēmumiem ir nepieciešams neatkarīgs revidents? Nebūt nē! Profesioāls auditors ir nepieciešams ikvienam uzņēmumam.

Iespējams, ka daudzi uzņēmumu vadītāji ir apmierināti ar savu grāmatvežu, tajā skaitā arī ar finanšu direktoru, darbu. Citi arī ar savu iekšējo revidentu/auditoru, kura pienākumus veic uzņēmuma  darbinieks.  Tomēr bieži paša uzņēmuma grāmatveži, paši to neapzinoties, var zaudēt objektivitāti un skatīties uz jau ierastajiem procesiem kā pašiem par sevi saprotamiem, pieņemamiem un pareiziem.  taču apstiprinājumu šādai pārliecībai var dot tikai zinošs un uzticams ārējais revidents.

Labs auditors nereti var palīdzēt laikus pamanīt potenciāli katastrofālas problēmas. Krāpšana, apzināti un neapzināti normatīvo aktu un uzņēmumu iekšējo noteikumu pārkāpumi - tas viss un daudz kas cits var slēpties aiz ikdienas grāmatvežu aizņemtības un dažādām citām citām ikdienas darba rūpēm. Un dažādas problēmas pavisam nemanot aug arvien lielākas  un kļūt izteiktākas, uzņēmumam augot un attīstoties. Mūsu ilggadīgā pieredze bieži vien liecina, ka kvalitatīvs un savlaicīgs audits sadarbībā ar uzņēmuma vadību un īpašniekiem vairumā gadījumu būtu novērsis lielas finansiālas problēmas, atbildīgu uzņēmuma krāpšanos vai pat visa biznesa zaudējumu. Taču bieži vien uzņēmuma uzņēmumu īpašnieki vai vadība meklē auditoru palīdzību jau pēc notikušā fakta.

Nosauksim dažus iemeslus, kāpēc uzņēmumam būtu lietderīgi sadarboties ar auditoru:

  • Uzņēmuma vadības atbilstība. Ārējais revidents var palīdzēt uzņēmuma vai biznesa īpašniekiem identificēt jomas, kurās pielietotās un ikdienā lietotās grāmatvedības uzskaites metodes (darba "rutīna") vai uzņēmuma iekšējie noteikumi neatbilst normatīvo aktu prasībām. Ārējā revīzija var arī norādīt uz jomām, ar kurām uzņēmuma vadītāji šķietami var maldināt par esošo problēmu risinājumu un patieso situāciju. Ārējam  revidentam nav iemeslu ko slēp uzņēmuma pārvaldē un ikdienas darbā.
  • Uzticamība. Uzņēmuma finanšu pārskatus tā lietotāji un sabiedrība uzskata par uzticamiem, ja tos ir pārbaudījis neatkarīgs ārējs revidents. It sevišķi ģimenes uzņēmumu vai tuvu "draugu" uzņēmumiem, bezpeļņas vai labdarības organizācijām ārējais neatkarīgais audits nodrošina objektīvu un patiesu situācijas novērtējumu pārējās sabiedrības acīs, lai sabiedrība un potenciālie sadarbības partneri objektīvi izvērtētu uzņēmuma un potenciālā sabiedrības partnera patieso finansiālo stāvokli.
  • Krāpšanas novēršana. Pati šī doma var būt ļoti nepatīkama... Iedomāties, ka kāds varētu apkrāpt savu uzņēmumu vai tā īpašniekus? Labāk to uzzināt iespējami ātrāk, nekā nepārtraukti brīnīties par dažādām dīvainībām uzņēmuma darbā ikdienā. Bieži ir neiespējami saskatīt krāpnieku, un bieži vien tas izrādās tas cilvēks, kurš vismazāk varētu radīt aizdomas. Mums to apliecina mūsu 20 gadu pieredze - ik gadu notiek vairāki šādi gadījumi.  Neatkarīgs, savlaicīgs un profesionāls audits vairumā gadījumu novērstu šāda veida problēmas.
  • Uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošana. Labi, ja neatkarīgs revidents neuzrāda ko neparastu! Iespējams, ka pat šādā gadījumā neatkarīgs revidents atradīs jomas, kur uzņēmums varētu uzlabot savus iekšējās kontroles procesus vai automatizēt noteiktus biznesa vai grāmatvedības uzskaites posmus. Lai arī auditoru rekomendācijas ne vienmēr jāīsteno nekavējoties, taču zinot, kur ir lieki traucēkļi vai neefektīvas darbības cēloņi ļaus uzņēmuma īpašniekiem vai vadītājiem īstenot plānu, lai risinātu problēmas jau savlaicīgi. Pieredzējušiem auditoriem patiešām ir liela pieredze un zināšanas par dažādu uzņēmumu pārvaldības un uzskaites procesiem, kā arī to piemērotību un faktisko efektivitāti. Izmantojot neatkarīgu auditoru pakalpojumus, ieteikumus un padomus uzņēmums var iegūt tādu pieredzi, ko neatsvērs vairāki vadoši un labi apmaksāti uzņēmuma darbinieki.
Ja apsverat iespēju izmantot neatkarīgu auditoru pakalpojumus, lai pārbaudītu Jūsu uzņēmuma finanšu pārskatus vai grāmatvedības uzskaiti, tad Rīgas Revidentu birojs ir viena no visprofesionalākajām izvēlēm ar vairāk kā 20 gadu pieredzi Latvijā!  Piezvaniet mums šodien, un sāksim abpusēji izdevīgu sadarbību!