Pakalpojumi

Audits ir viens no būtiskākajiem uzņēmuma vadības elementiem. Uzņēmuma gada pārskatam pievienotais auditora atzinums dod garantijas pārskata lietotājiem, ka tas patiešām sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem.

Uzņēmuma vadības un veiksmīgas biznesa organizācijas nodrošināšanai piedāvājam plašu konsultatīvo pakalpojumu spektru:

  • finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes;
  • uzņēmuma maksātnespējas un īpašuma piederības apliecināšana;
  • tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) uzraudzība (uzraugošā persona);
  • konsultācijas grāmatvedības uzskaitē;
  • uzņēmuma novērtēšana, apvienošana un reorganizācija; 
  • uzņēmuma saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa analīze; 
  • maksātnespējas cēloņu noteikšana; 
  • mantisko ieguldījumu novērtēšana;
  • biznesa plānu apstiprināšana pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai;
  • dažādi citi zvērināta revidenta pakalpojumi pēc pieprasījuma.